Ang sarap ng bungad sa umaga kapag si komare na ang nagdala